FANDOM


Vladár (Potentate) môže byť definovaný ako osoba, ktorá má veľkú moc, alebo autoritu. Ide hlavne o panovníkov či monarchov.

V sérii Elder Scrolls sa vo väčšine prípadov používa toto označenie pri Versiduovi-Shaie, panovníkovi, ktorý vytvoril Spolok Bojovníkov (Fighters Guild) a neskôr legalizoval Zákon o Spolkoch (Guilds Act), čo viedlo k vytvorenie mnohých ďalších spolkov. Vladár Versidue-Shaie a jeho syn vládli Tamrielu v Druhej Ére skoro dvesto rokov. Ďalší cisársky panovník, ktorý mal tento titul bol Kancelár Ocato, ktorý vládol Ríši po obete Martina Septima, ktorá ukončila Septimovskú pokrvnú líniu. Zdá sa, že v Tamrielskej Ríši označuje tento titul celoživotného regenta, ktorý drží v rukách moc v prípade absencie pravého monarchu dynastie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki