FANDOM


Ulliceta gra-Kogg z Orsinia bola majstrom mágov zo Spolku Mágov, ktorá žila niekedy v neskoršej Tretej Ére. Bola za používanie necromancie, zatiaľčo Voth Karlyss bol proti. Zákaz necromancie považovala za cenzúru vedomostí. Avšak neskôr sa ukázalo, že Ulliceta bola sama necromancerom a jej názory na túto tému boli len zámienkou na obranu jej činností.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki