FANDOM


První úkol začne po rozhovoru s Brynjolfem na tržišti v Riftenu. Ostatní úkoly se zaktivují hned po dokončení předchozího.

53fe48ddf74ca390efe400191ac6c17a

A Chance ArragementEditovat

Objektivy:

 • Setkejte se s Brynjolfem během dne
 • Ukradněte Madesiho prsten
 • Nastražte Madesiho prsten
 • Promluvte si s Brynjolfem

Taking Care of BussinessEditovat

Objektivy:

 • Najděte Brynjolfa v Ragged Flagon
 • Získejte dluh od Kiravy
 • Získejte dluh od Bersi Honey-Hand
 • Získejte dluh od Helgy
 • Vraťte se za Brynjolfem

Loud and ClearEditovat

Objektivy:

 • Následujte Brynjolfa
 • Vyslechněte si Mercera Freye
 • Promluvte si s Brynjolfem
 • Zapalte 3 včelí úly
 • Vykraďte Aringhotův trezor
 • Vraťte se za Brynjolfem

Dampened SpiritsEditovat

Objektivy:

 • Promluvte si s Maven Černošípkovou
 • Promluvte si s Mallusem Maciem
 • Promluvte si se Sabjornem
 • Otravte hnízdo
 • Otravte zlatopalcův sud s medovinou
 • Vraťte se za Sabjornem
 • Účastněte se ochutnávání
 • Promluvte si s Mallusem Maciem
 • Identifikujte Sabjornova tajného společníka
 • Vraťte se za Maven Černošípkovou
 • Vraťte se za Brynjolfem

Scoundrell's FollyEditovat

Objektivy:

 • Promluvte si z Mercerem Freyem
 • Promluvte si z Gulum-Ei
 • Ukradněte bednu s Ohnivým vínem
 • Získejte informace od Gulum-Ei
 • Sledujte Gulum-Ei
 • Vydírejte Gulum-Ei
 • Vraťte se za Mercerem Freyem

Speaking SilenceEditovat

Objektivy:

 • Setkejte se s Mercerem Freyem před Svatyní sněžného závoje
 • Vstupte do Svatyně sněžného závoje
 • Najděte Karlii
 • Promluvte si s Karlií

Hard AnswersEditovat

Objektivy:

 • Promluvte si z Enthirem
 • Získejte přístup do Calcelmova muzea
 • (Dobrovolné) Získejte klíč do Calcelmova muzea
 • Získejte Calcelmův překlad falmerštiny
 • Duplikujte text na Calcelmově kameni
 • Vraťte se za Enthirem
 • Promluvte si s Enthirem
 • Promluvte si s Karlií

The PursuitEditovat

Objektivy:

 • Setkejte se s Karlií u Rozbitého džbánu
 • Sledujte Karlii
 • Promluvte si s Brynjolfem
 • Vloupejte se do Mercerova domu
 • Střelte do mechanizmu, který spouští rampu
 • Získejte stopu o Mercerově lokaci
 • Promluvte si s Brynjolfem

Triny RestoredEditovat

Objektivy:

 • Vyslechňete si Karlii
 • Setkejte se z Karlií u Standing Stone
 • Následujte Karlii
 • Aktivujte armor stone
 • Oblečte si Slavičí zbroj
 • Následujte Karlii
 • Stoupněte si na volný podstavec
 • Promluvte si s Karlií
 • Promluvte si s Brynjolfem

BlindsightedEditovat

Objektivy:

 • Vydejte se do Irnkngtand
 • Promluvte si z Karlií
 • Vystopujte Mercera Freye
 • Zabijte Fercera Freye
 • Získejte zpět Skeleton key
 • Utečte z Irkngtand
 • Promluvte si z Karlií

Darkness ReturnsEditovat

Objektivy:

 • Vstupte do Soumračné hrobky
 • Promluvte si se slavičím strážcem
 • Následujte Cestu poutníků
 • Vraťte Skeleton key do Ebonmere
 • Vyslechněte si Noctural
 • Promluvte si s Karlií

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki