FANDOM


44

Odai

Řeka Odai je jednou z řek na ostrově Vvardenfell. Řeka pramení na severu od města Balmora, kterým následně protéká. Poté řeka pokračuje dále na jih, kde protéká oblastí známou jako Západní Gash. Řeka nakonec ústí do Vnitřního moře, jihovýchodně od vesnice Hla Oad. Okolí řeky bylo většinou hornaté a krom Balmory u ní neležela žádná jiná osada.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki