FANDOM


Císařské Město
Imperial City
200
Vyobrazení
24
znak
46
mapa
Geografické info
Typ sídla: město
Země: Tamrielská říše
Provincie: Cyrodiil
Správní info
Vládce: císař, rada starších
Centrum: Císařský palác
Počet čtvrtí: 10
Počet obyvatel: Pravděpodobně desetitisíce
Herní údaje
Počet obyvatel ve hrách: cca 300 (TESIV)
Hry: The Elder Scrolls IV: Oblivion

Imperial City (česky Císařské Město) je hlavní město Tamrielské říše a hlavní a největší město Cyrodiilu. Imperial City leží na takzvaném městském ostrově, který se nachází v srdci Cyrodiilu, v jezeře Rumare. Imperial City je sídlem císaře a jeho rodiny, Rady Starších a dalších důležitých osob, organizací a institucí. Město je kulturním, ekonomickým a správním centrem celé říše.

Dějiny města sahají až do Merethické éry, kdy byla založena Bílo-zlatá věž, která se dodnes nad městem hrdě vypíná. Samotné město se do své nynější podoby rozrostlo právě kolem Bílozlaté věže. Za dlouhá staletí své existence, zažilo město mnoho bouřných i šťastných období. Několikrát změnilo svého pána, bylo několikrát vypleněno a přestavěno. V současné době náleží Imperial City k největším a nejlidnatějším městům Tamrielu.

Historie Editovat

Merethická éra Editovat

275

Bílozlatá věž, nejstarší a nejvyšší stavba ve městě

Počátky Imperial City, souvisejí se založením Bílozlaté věže, která byla vystavěna ve středním období Merethické éry. Na území Cyrodiilu se v tehdejších dobách rozkládala obrovská džungle, kam postupně z pobřeží pronikali Ayleidé, potomci Aldmerů. [1] Ayleidé vystavěli Bílozlatou věž a zotročili Nedy, původní lidský národ, který v oblasti sídlil.[2] Bílozlatá věž byla původně podřízena Krystalové věži na Alinoru. V první éře se díky velké vzdálenosti Bílozlatá věž vymaňuje zpod nadvlády Krystalové věže a stává se nezávislým městským státem.[3]

První a druhá éra Editovat

Nadvlády Ayleidů nad lidmi v Cyrodiilu, trvala až do roku 1E 242, kdy došlo k povstání otroků, vedených Alessií.[2] Roku 1E 243 dobyla Alessia Bílozlatou věž, tento rok je považován za tradiční svrhnutí Ayleidské nadvlády v Cyrodiilu a nastolení vlády lidí.[4] Bílozlatá věž se poté stala centrem první lidské říše v Cyrodiilu, kterou Alessia založila. Zdá se, že v té době se kolem věže rozrostlo město, které odvozuje svůj název podle toho, že se jedná o tradiční sídlo císařů.

Říše prodělala řadu změn až se ve druhé éře pomalu rozpadla. Cyrodiil, včetně Imperial City byl sužován boji o moc a město rychle upadalo. Teprve v polovině devátého století se města zmocnil colovianský král Cuhlecain, který se prohlásil novým císařem. Z císařského titulu se však Cuhlecain neradoval, roku 2E 854 byl zavražděn ve svém paláci v Imperial City. Z hořícího paláce však vyšel císařův generál Talos, který svíral v rukou císařskou korunu a prohlásil se novým císařem Tiberem Septimem. Nový císař se zasloužil o obnovu města, které povznesl k nové nádheře a novému lesku. Od časů Tibera Septima se Imperial City stává hlavním městem celého Tamrielu.[2]

Třetí éra Editovat

Po celou třetí éru zůstávalo Imperial City ukázkovým velkoměstem, které hýřilo luxusem a nabízelo svým obyvatelům veškeré výhody hlavního města. Imperial City se v té době stalo centrem kosmopolitní Tamrielské říše, kulturním a ekonomickým střediskem. Císař, který sídlil v Imperial City, mohl skutečně vznášet nárok na světovládu. Ve druhém století Třetí éry došlo k válce o Rudý diamant, mezi příslušníky dynastie Septimů. Imperial City v těch dobách několikrát změnilo svého majitele a stalo se svědkem ozbrojených vojenských převratů. Pořádek byl obnoven až po válce.

Na konci třetí éry, po zavraždění císaře Uriela Septima VII., čelila říše největší hrozbě, invazi Daeder vedenou deadrickým princem Mehrenusem Dagonem. K finální bitvě došlo právě v Imperial City, kdy se Urielův nemanželský syn Martin Septim obětoval a díky tomu přijal podobu Akatoshe, který svedl boj s Dagonem. Daedrický princ byl opět vyhnán do své říše.[5]

Čtvrtá éra Editovat

352

Imperial City ve čtvrté éře

Po smrti Martina Septima a odražení invaze Oblivionu, započala roku 3E 433 nová čtvrtá éra. Tamrielská říše se ocitla na pokraji zhroucení, císařský trůn zůstával neobsazen, vliv Thalmoru sílil a jednotliví vůdci bojovali o císařskou korunu. Z bojů o trůn vyšel nakonec vítězně colovianský vojevůdce Titus Mede I., který se roku 4E 17 zmocnil Imperial City a prohlásil se císařem. Imperial City zůstávalo i nadále hlavním městem hroutící se říše. Další pohroma pro město přišla roku 4E 174, kdy bylo město dobyto a vypleněno Altmery ve Velké válce. Altmeři prý napáchali hrozná zvěrstva na civilním obyvatelstvu a vypálili císařský palác. O rok později však byli Altmeři poraženi v Bitvě o Červený kruh a město opět ovládl císař Titus Mede II. Následně byl uzavřen mír, který vešel ve známost jako Zlatobílý konkordát.[6]

Seznam bitev o Imperial City Editovat

 • Seznam bude postuně doplňován

Rozvržení města Editovat

46

Mapka města

Centrem obrovského hlavního města je Císařský palác. Ten sídlí v prostorách Bílozlaté věže, která se hrdě vypíná nad městem, které je kolem ní vystavěno ve tvaru dokonalého kruhu. Krom císařského paláce se Imperial City uvnitř dělí na šest čtvrtí; císařské vězení, magická univerzita a přístav se nacházejí mimo městské hradby. Každá městská čtvrť je rozdělena zdí, celé město pak chrání mohutné opevnění. Pod městem se také nachází důkladný kanalizační systém. Předměstí města jsou tvořena stájemi a několika vesnicemi a usedlostmi, kam patří například Rybárna. V okolí města se také nachází mnoho ayleidských ruin. Městský ostrov, na kterém město leží, je se zbytkem Cyrodiilu spojen přes velký most, který vede přes Jezero Rumare.

Císařský palác Editovat

281

Císařský palác

Dominantou Imperial City, která je viditelná již z obrovské vzdálenosti, je Bílozlatá věž. Věž je nejstarší a nejvyšší stavbou města. Ve spodních podlažích věže sídlí Císařský palác, sídlo císaře a jeho rodiny, dvora a Rady Starších. Kolem paláce prochází takzvaná císařská promenáda, nebo jinak Zelená císařská cesta. Tato promenáda je parkem, zahradou a hřbitovem v jednom. Jsou zde pohřbené nejen významné osobnosti a měšťané města, ale svůj poslední odpočinek zde našlo i několik princů a snad i císařů. Palác je opevněn vlastní hradbou ze šesti branami, z nichž každá vede do jedné z městských čtvrtí.

Městské čtvrti a části Editovat

279

Talosovo náměstí v podvečer

Samotné město je vystavěno v dokonalém kruhu okolo císařského paláce a dělí se na šest částí. Na jihozápadní straně města se nachází Chrámová čtvrť, jejíž dominantou, jak již název napovídá, je Chrám Vyvoleného. Jedná se o hlavní svatostánek ve městě, kde po staletí císař, který právě nastoupil na trůn zapaloval dračí ohně, které udržovaly bariéru mezi pozemským světem a Oblivionem. V ulicích v okolí města se nachází asi na dvacet domů a nachází se zde jeden z městských hostinců. Další obytnou čtvrtí je Talosovo náměstí, které se nachází na západ od Chrámové čtvrti. Talosovo náměstí je exkluzivní částí Imperial City, kde se nacházejí ty největší a nejhonosnější domy ve městě, v této čtvrti se také nachází hlavní vstupní brána do města. Uprostřed velkého náměstí se nachází socha, představující draka. Čtvrť je tvořena asi dvaceti velkými domy, za zmínku stojí hlavně velkolepý a luxusní Hotel Tiber Septim.

278

Elfí zahrady

Elfí zahrady, které se nacházejí na sever od Talosova náměstí, jsou další městskou výhradně rezidenční čtvrtí. V této části se opět nachází přibližně dvacet domů a hostinec, který je zároveň penzionem. Na východ od Elfích zahrad se nachází Tržiště, které je hlavním obchodním centrem města. Na tržišti se nacházejí obchody, které nabízejí zboží všeho druhu. Nechybí zde ani krčma, knihkupectví a kancelář císařského obchodu. Mezi poslední dvě části města náleží aréna a Arboretum. V aréně se konají gladiátorské zápasy, kde si diváci mohou na své oblíbené týmy vsadit. V podzemních prostorách arény se nacházejí místnosti pro oba týmy, kde mohou trénovat. Arboretum je překrásnou zahradou, která se nachází mezi arénou a Chrámovou čtvrtí. V Arboretu se nachází devět soch, které zobrazují všech devět bohů. V třetí éře vyvolávala diskuze Talosova socha, umístěna uprostřed mezi zbylými osmi, mnozí se totiž domnívali, že se jedná o místo, kde by měla stát Akatoshova socha. V současné době je uctívání Talose zakázáno a tak je možné, že socha byla odstraněna.

Císařské vězení a univerzita Editovat

284

Magická univerzita

Císařské vězení, univerzita i Nábřeží se nacházejí mimo městské hradby. Vězení leží na severovýchod od města. Jedná se o špinavé a nehostinné místo. Kromě nechvalně proslulého vězení, ze kterého během let uprchlo několik trestanců, se zde nachází také kanceláře císařských legií a zbrojnice. Počestní občané do těchto míst příliš nezavítají.

Magická univerzita se nachází naopak na jihovýchod od města. Dominantou univerzity je Arcimágova věž. Univerzita disponuje také vlastním planetáriem a obrovskou knihovnou, která je pojmenována Mystické archivy. Vnitřní prostory univerzity jsou však veřejnosti nepřístupné, aby mágové nebyli při svých studiích rušeni.

Nábřeží Editovat

283

Pohled na přístav

Nábřeží je poslední částí Imperial City, jedná se o přístav u Jezera Rumare. Imperial City je tak vedle Anvilu jediné město Cyrodiilu, které disponuje vlastním přístavem. Mezi důležité budovy přístavu patří maják a budovy, ve kterých sídlí kanceláře císařské obchodní společnosti a její sklady. Za přístavem se pak nachází skutečná chudinská čtvrť v Imperial City, kde žije spodina města a žebráci. Nábřeží je také známé tím, že se zde objevují nebezpeční námořníci a zloději.

282

Usedlost na předměstí města

Předměstí Editovat

Na předměstí města se nacházejí stáje, kde se však koně neprodávají. Mimo městský ostrov se pak na předměstích nachází mnoho vesnic a zemědělských usedlostí, kam patří například Rybárna, více než desítka neudržovaných pevnůstek a mnoho ayleidských ruin.

Správa města Editovat

Imperial City je hlavním městem Cyrodiilu a Tamrielské říše a je sídlem císaře a jeho dvora. Proto v Imperial City sídlí tolik vládních institucí a organizací, než v kterémkoliv jiném městě. Město je sídlem velitelství legie v provincii a také Rady Starších. Právě Rada Starších má obrovský vliv nejen na řízení říše, ale také správu samotného Imperial City. Rada je složená z nejbohatších a nejmocnějších šlechticů a občanů říše, kteří se mnohdy snaží prosadit své vlastní zájmy na úkor veřejného blaha. Jednání s lidmi má pak na starost Kancelář císařského obchodu, která zprostředkovávala i prodej městských nemovitostí. Přes silnou přítomnost císařských orgánů i vojáků legie, vládla ve městě velká zločinnost, což je však při obrovské rozloze města pochopitelné.

Ekonomika Editovat

277

Ulice na Tržišti

Imperial City je díky své výhodné poloze a statutu hlavního města obchodním centrem Cyrodiilu a bezpochyby rovněž nejbohatším městem provincie. Do města proudí zboží ze všech koutů říše a výhodou je, že sem vedou nejen vnitrozemské, ale také námořní cesty. Většina obyvatel města se živí jako obchodníci a řemeslníci. Obchodním centrem města je velké Tržiště, kde se dá sehnat všechno žádané zboží od knih, přes zbroje, zbraně, klenoty a šperky, luxusní oděvy, až po alchymistické potřeby. Do městského přístavu pravidelně připlouvají obchodní lodě. Sídlí zde Kancelář Císařského obchodu a Císařská obchodní společnost, která má výsadní monopol na nejvzácnější a nejžádanější zboží.

Obyvatelstvo Editovat

Imperial City je nejlidnatější a největší město Cyrodiilu a bezpochyby patří také k největším městům kontinentu. Od dob Tibera Septima je pak Imperial City multinárodnostním a multikulturním městem, protože zde žijí zástupci všech tamrielský ras. Roku 3E 433 žijí ve městě zástupci těchto ras v procentech: Císařští (36%), Bretonci (14%), Redguardi (9%), Dunmeři (8%), Bosmeři (7%), Altmeři a Nordové (po 6 %), Argonioňané a Orkové (po 5 %) a Khajiiti (4%)[7] (Do údajů nejsou započítávány stráže).

Nejbohatší obyvatelé města nemusejí pracovat. Méně majetní se živí jako obchodníci, řemeslníci a nebo jsou ve státních službách. Chudina a městská spodina žije v přístavu. V kanalizacích pod městem se potlouká mnoho zločinců a zlodějů. Ve městě je také zaznamenán slabý výskyt upírů.

Kultura Editovat

276

Aréna

Imperial City je město s bohatou kulturní tradicí, které nabízí veškeré dostupné plody vyspělé císařské civilizace. Nastupující císaři jsou zde s velkou pompou korunováni. Město často hostí delegace králů, vévodů a hrabat, kteří jsou poddáni císaři. Při takových význačných příležitostech se konají velkolepé hostiny a slavnosti. Centrem zábavy ve městě je aréna, kde se nekonají jen gladiátorské zábavy, ale občas zde vystoupí samotní císaři. Je známo, že císař Uriel Septim VII. si nechal pro svůj dvůr psát symfonie. Obyvatelé pak svůj volný čas tráví také procházkami, uctívají památku zemřelých na hřbitově a svá božstva v Chrámu Vyvoleného.

280

Chrám Vyvoleného

Ve městě žije také mnoho umělců, zvláště pak spisovatelé. Zdá se, že většina obyvatel je gramotných. Město má také dokonce své vlastní noviny Cyrodiilského kurýra, který obyvatele města pravidelně informuje o nejnovějších událostech v říši. V císařském paláci také sídlí Knihovna Prastarých svitků, která je veřejnosti nepřístupná. Centrem vzdělanosti ve městě je pak Magická univerzita, která je nadřazená však spolkům mágů v provincii. Na magické univerzitě se učenci zasvěcují do tajů magie, alchymie, ale také historie a astronomie.

Pamětihodnosti Editovat

V následujícím seznamu naleznete nejvýznamnější pamětihodnosti a zajímavá místa, která stojí v Imperial City za návštěvu.

 • Arboretum: Jedná se o překrásnou zahradu v Imperial City, která nabízí k vidění sochy božské devítky.
 • Aréna: Velká aréna, kde si přijdou na své nejen diváci, gladiátoři, bojovníci prahnoucí po slávě, ale také milovníci sázek.
 • Bílozlatá věž: Nejstarší a nejvyšší stavba města, která se nad ním hrdě vypíná. V útrobách věže sídlí císařský palác.
 • Císařský palác: Palác je sídlem císaře a Rady Starších. Veřejnosti jsou přístupná dvě první poschodí. Neoprávněný vstup do vyšších pater je vnímán jako těžký zločin. Okolo paláce se nachází Zelená císařská cesta, která je významným hřbitovem.
 • Císařské vězení: Přísně střežené vězení, které se stalo žalářem i pro mnoho významných osobností, které se podílely na dalším chodu dějin.
 • Chrám Vyvoleného: Hlavní a největší svatostánek ve městě, kde se zapalovaly dračí ohně a kde byl poražen a vyhnán Merhrunes Dagon.
 • Magická univerzita: Univerzita mágů, která je nadřazena všem cechům mágů v Cyrodiilu. Vstup do vnitřních prostor není veřejnosti povolen.

Architektura Editovat

273

Arboretum

Imperial City má svou vlastní osobitou a výjimečnou architekturu a liší se od jiných měst, jak je to jen možné. Architektura města zůstává dokonale jednotná, pompézní, reprezentativní a důstojná. Na druhou stranu město trpí jistou fádností a působí chladně a odtažitě. Jako stavební materiál je používán kámen a mramor. Ty největší a nejdůležitější stavby, jako například Chrám Vyvoleného, mají vysoké kopule. Město také často zdobí sloupořadí, například v Arboretu a oživení poskytují zahrady, které se po celém městě hojně vyskytují. Domy mají jednotný tvar, občas se vyskytují podloubí. Všechny budovy ve městě, včetně hradeb mají bíle omítnuté zdi, těžko by jsme hledali dům, který by vybočoval z řady. Díky tomu však dochází k úchvatným efektům. V souvislosti s pohybem slunce se zdá, že město mění během dne barvu, zatímco pod poledními paprsky se bíle rozzáří, večer se zdá narůžovělé a v noci šedé.

Geografie Editovat

47

Pohled na město a jeho okolí

Imperial City leží přibližně ve středu Cyrodiilu. Město se rozkládá na takzvaném městském ostrově, který leží uprostřed velkého jezera Rumare. Město je vystavěno na poměrně vysokém kopci, za svými hradbami se však ulice nikdy strmě nezvedají a jsou udržovány ve stejné výškové úrovni. Obrovské jezero Rumare v okolí města, připomíná na první pohled moře. Podnebí je v Imperial City mírné a jsou zde pravděpodobně mírné zimy.

Cestování Editovat

274

Talosův most

Vzhledem k poloze města, které leží na ostrově, je samozřejmostí, že je se zbytkem Cyrodiilu spojeno s pomocí mostu. Na západní straně, kde je vzdálenost mezi břehy ostrova a pevniny nejkratší, přehrazuje jezero Rumare obrovský kamenný most, který se nazývá Talosův most.[8] Podél jezera Rumare, obíhá na pevnině město tzv. Rudá okružní cesta, zkráceně Červený kruh. Právě v tomto kruhu se sbíhají hlavní cesty, které do města vedou ze všech koutů říše. Stříbrná cesta, vede na sever do města Bruma, Černá cesta pak vede do Chorrolu, Zlatá cesta do Skingradu a dále na jihozápad, Zelená cesta na jih do Bravilu a Modrá cesta na východ do Cheydinhal.

Obyvatelé cestují buď pěšky a nebo využívají k přepravě koně. Cesty v okolí města jsou často hlídány jízdními císařskými hlídkami. Lodě cestují do Imperial City po řece Niben na sever a dále pak přes jezero Rumare.

Reference Editovat

 1. Než přišel věk lidí
 2. 2,0 2,1 2,2 Kapesní průvodce říší, 3. vydání/Cyrodiil
 3. Překlad z Uesp.net
 4. Poslední ayleidský král
 5. The Elder Scrolls IV: Oblivion
 6. Velká válka
 7. Uesp.net
 8. Uesp.net