FANDOM


High Rock
144
160.jpg
High Rock roku 3E 433
Highrock11.png
poloha v rámci kontinentu
Geografie
Hlavní město: Daggerfall (Císařská vláda)
Rozloha: cca. 360 000 km² (4E 201)[1]
Státní útvar
Státní zřízení: Provincie - Městské státy
Císař: Titus Mede II.
Měna: Septim
Obyvatelstvo
Jazyk: Tamrielština[2]
Domácí obyvatelstvo: Bretonci
Náboženství: Božská osmička (oficiální)
Herní údaje
Hry: The Elder Scrolls: Arena
The Elder Scrolls II: Daggerffal

High Rock je jednou ze zbývajících provincií Tamrielské říše. High Rock leží v severozápadní části Tamrielu a hraničí se Skyrimem na východě a s Hammerfellem na jihu. Severní pobřeží High Rocku omývá Moře Duchů, zatímco na jihu Iliácký záliv, který tvoří také hranici mezi High Rockem a Hammerfellem. Císařským správním centrem provincie je Daggerfall, jinak oficiální město High Rocku, který je rozdroben na řadu městských států neexistuje. High Rock je domovem Bretonců a nachází se zde údajně nejstarší stavba Tamrielu Věž Direnni.

Dějiny

Prehistorie

201

Věž Dinneri

Znalosti o nejstarších dějinách High Rocku se zakládají především na legendách. Úrodná půda a příznivé počasí lákaly od pradávna do High Rocku rozličné kultury. Jako první však svou stopu v provincii zanechali údajně sami Bohové. Ti podle pověsti zavítali na ostrov Balfiera a vybudovali zde Adamantinovou věž. Ta je dnes známa jako Věž Direnni a je považována za nejstarší stavbu v Tamrielu vůbec. Legendy věří, že věž vystavěli sami Bohové v Dávné éře.[3]

Aldmerové a Direnni

Původními obyvateli High Rocku byli polodivocí lidé. Avšak teprve Aldmeři, kteří sem přišli ze Summersetských ostrovů zde vytvořili plnohodnotnou civilizovanou kulturu. Aldmeři si rychle podmanili původní nedické (lidské) obyvatelstvo a zotročili je. Elfští páni se však se svými lidskými otroky začali mísit a nakonec tak vznikla pozoruhodná rasa kříženců - Bretonci, které Nordové nazývali neobratně Manmery.[3]

Nordský král Vrage chtěl Bretonce osvobodit a vpadl do High Rocku. Nordům se však nikdy nepodařilo trvala provincii ovládnout, díky lstím Elfů, na jejichž stranu se Bretonci často stavěli proti svým zdánlivým osvoboditelům.[4] Po většinu první éry tak rozhodující moc nad High Rockem drželi Elfové. Nordové naopak budovali své základny na pobřeží, aby získali opěrné body pro drancování High Rocku. Tak byl například založen Daggerfall.[3]

Nejúspěšnějším klanem z řad Aldmerů, který kolonizoval High Rock, byl Direnni. Klan Direnni byl v kolonizování High Rocku tak úspěšný, že v polovině první éry byla země známa především pod označením Direnninská hegemonie. Politická a ekonomická moc klanu Direnni, byla tak impozantní, že byl největší hrozbou pro rozpadající se říši Nordů a nebo nově vznikající Alessianskou říši v Cyrodiil. Klan Direnni využil sporů ve Skyrimu a ovládl území na sever i na jih od High Rocku. Na vrcholu své moci ovládal Direnni téměř čtvrtinu Tamrielu.[3]

Vzestup Bretonců

Moc klanu Direnni však postupem času upadala. Nakonec došlo k válce mezi Direnni a Alessianskou říší, v rozhodující bitvě sice Direnni zvítězili, avšak zaplatili za vítězství drahou cenu. Ztráty v bitvě ochromily Direnni natolik, že klan nebyl schopen krotit nově vznikající bretonskou šlechtu. Během dvou desetiletí převzali Bretonci většinu moci nad územím High Rocku. Kolem roku 1E 500 se většina High Rocku nacházela v rukou Bretonců, některé kraje však zůstaly pod nadvládou Elfů ještě po několik následujících let.[4]

Absence silné direnninské vlády však způsobila rozpad High Rocku na řadu městských státečků, které vedly boje mezi sebou. Díky vnitřní nejednotě tak byly bretonské státy dány okolním mocnostem na milost a nemilost. Na druhou stranu představoval tento vnitřní rozklad pro High Rock výhodu, zatímco jiné říše se rozpadaly a na jejich území poté nastával chaos.[3]

Spory s Redguardy a Orsiniem

Sotva došlo k osvobození od dirennské nadvlády, objevili se v regionu noví nebezpeční nepřátelé. První hrozbou se stali Redguardi, kteří připluli z kontinentu Yokuda. Redguardi roku 1E 808 dobyli Hammerfell a zmocnili se bretonských kolonií na severním pobřeží Hammerfellu. Bretonci a Redguardi pak bojovali o dominantní postavení nad Iliáckým zálivem, který jejich země odděloval. Boje trvali až do té chvíle, dokud nebyly znepřátelené strany konfrontovány dalším nepřítelem - orkským královstvím Orsinium. Společný nepřítel donutil Bretonce a Redguardy zanechat vzájemných sportů a bretonské království Daggerfall, společně s hammerfelleským Sentinelem zaútočily na Orsinium. Bretonci a Redguardi nakonec Orsinium dobyli a Orkové se museli rozptýlit po celém Tamrielu.[3]

Provincie Tamrielské říše

Highrock

Mapa High Rocku ve druhé éře

Na konci druhé éry se vynořila nová hrozba, v Cyrodiilu se vlády zmocnil jako císař Cuhlecain, původně král Falkreathu. Bretonci společně s Nordy, byli rozhodnuti nově vznikající říši zničit dříve, než ohrozí jejich samostatnost. Roku 2E 852 tak došlo k bitvě o Sancre Tor v Cyrodiilu, ve které se však Nordové přidali na stranu Cyrodiilu. Císařský generál Talos pak bretonskou armádu snadno porazil. Později se stal Talos jako Tiber Septim novým císařem a nejednotný High Rock se pro něj stal snadnou kořistí. Císař Tiber Septim nakonec pod svou nadvládou sjednotil celý Tamriel a vyhlásil třetí éru.

Třetí éra

Přes prvotní nepřátelství nakonec většina Bretonců vznik Tamrielské říše uvítala. Vnitřní poměry v High Rocku se nakonec ani po začlenění říše příliš nezměnily. Země zůstávala i nadále rozdělena na řadu malých městských států, které mezi sebou soupeřily o nadvládu.

Za Války o Rudý diamant ve druhém století třetí éry, se velká část High Rocku postavila na stranu Potemy Septim a jejího uzurpátorského syna Uriela Septima III. High Rock byl však nakonec dobyt budoucím císařem Ceforem.

Ve třetím století třetí éry pak došlo k alespoň vojenskému sjednocení High Rocku, když se bretonské státy společně postavily hrozbě Camorana Uzurpátora, který roku 3E 257 z Valenwoodu a zahájil tažení na sever. Císař Ceforus Septim II. se uzurpátorovi výrazněji neporazil a ten mohl nerušeně vtrhnout do High Rocku. Camoran Uzurpátor však Bretonce podcenil a byl poražen a vyhnán.[3]

Po odražení hrozby byla jednota opět ztracena a na dalších sto padesát let se High Rock ponořil do vnitřních i vnějších konfliktů. Na východě vypukla mezi Bretonci a Nordy válka Bend'r-Mahk. Daggerfall se zase střetl o ostrov Betony se Sentinelem. Navíc došlo k novému rozkvětu Orsinia. Orkové ohrožovali především pozice Wayrestu.[3]

Napjatá situace v okolí Iliáckého zálivu se vyřešila roku 3E 417 tzv. Mírovým zázrakem. Zásahem nadpřirozených sil došlo k bolestivému procesu, při kterém zaniklo mnoho malých nevýznamných městských států a provincie se sjednotila více, než kdy před tím do pěti velkých územních celků. Mezi nimi zaujali rozhodující postavení Daggerfall a Wayrest.[3]

Čtvrtá éra

344

Poloha High Rocku v rámci říše ve čtvrté éře

Po odražení vpádu Oblivonu na konci třetí éry nastal chaos. Dynastie Septimů vymřela a trůn zůstal uprázdněný, navíc byla vyhlášena nová čtvrtá éra. Zatímco mnohé provincie využily oslabení říše a odtrhly se, High Rock zůstával stabilní součástí impéria. Začátkem čtvrté éry Bretonci a Redguardi opět zničili Orsinium, císařské legie však ochránily orkské uprchlíky a odvedly je do Skyrimu. Na Balfieře byli zatím napadeni roku 4E 45 napadeni uprchlíci před Thalmorem, agenty z Aldmerského spolku.[5]

Když byla Tamrielská říše roku 4E 171 napadena Aldmerským spolkem, stál High Rock na straně císařství.[6]

Geografie

344

Mapa High Rocku

High Rock leží v severozápadním cípu Tamrielu. Co do rozlohy se jedná o jednu z nejmenších zemí kontinentu. High Rock má rozlohu přibližně 360 000 km² [1] a zaujímá tak asi 6% z celkové rozlohy Tamrielu.

High Rock má velmi dlouhé a členité pobřeží, na severu jej omývá Moře Duchů, zatímco na jihu Iliácký záliv. Na pevnině má země společnou východní hranici se Skyrimem a na jihovýchodě s Hammerfellem.

Povrch

Geografie High Rocku je velmi rozmanitá. Na severovýchodě země leží zalesněné Wrothgarianské hory, které jsou osídleny několika málo pastevci a občas se zde vyskytne nějaká zapadlá vesnička.[4] Nejhustěji obydlenou oblastí je pobřeží v okolí Iliáckého zálivu, kde se koncentrují ta největší města v zemi. Dále na sever se pak země zvedá v náhorní větrnou plošinu v Severní Kambrii. Jedná se především o venkovské oblasti, táhnoucí se až k severnímu pobřeží High Rocku.[4] Na východě se tyčí pohoří Druadach, které tvoří přírodní hranici se Skyrimem.

Vodstvo

345

Mapa Iliáckého zálivu

Nejznámější řekou v High Rocku je veletok Bjoulsae, pravděpodobně největší a nejdůležitější řeka severovýchodního Tamrielu. Bjoulsae tvoří přírodní hranici mezi High Rockem a Hammerfellem a v jejím okolí se nachází mnoho prosperujících království. Bjoulsae nakonec ústí do Iliáckého zálivu. Iliácký záliv se nachází mezi High Rockem a Hammerfellem a je tak velmi důležitý z obchodního a politického hlediska. V zálivu se nachází také mnoho ostrovů, o které vedou High Rock a Hammerfell občasné spory. Na severu omývá High Rock Moře Duchů, které však nemá pro provincii takový význam jako Iliácký záliv.

Ostrovy

V Iliáckém zálivu se nachází mnoho malých ostrovů, které se geograficky a politicky řadí k High Rocku.

 • Balfiera je název pro sedm malých ostrovů, ležících na východě Iliáckého zálivu mezi High Rockem a Hammerfellem. Nachází se zde legendární Věž Direnni. Ostrovy jsou neutrálním místem pro diplomatická setkání, kde jsou často podepisovány mírové smlouvy.[4]
 • Betony je malý prosperující rybářský ostrov, který leží nedaleko pobřeží království Daggerfall. V minulosti o tento ostrov vedla spory města Sentinel a Daggerall. V současné době náleží Betony pod správu Daggerfallu.

Klima

Klima v High Rocku je převážně mírné. Kolem pobřeží Iliáckého zálivu panuje přímořské teplejší klima. V severněji položených oblastech, především v okolí Moře Duchů, pravděpodobně panuje chladnější klima než v jižnějších oblastech.

Flora a fauna

High Rock je poměrně úrodnou a osídlenou oblastí. V horách dominují listnaté i jehličnaté lesy. V High Rocku roste mnoho tradičních bylin, keřů i hub.

Co se týče flory, v High Rocku žije mnoho rozmanitých druhů. Tradičními škůdci jsou hlodavci, především obří krysy. Dobrodruhy mohou potrápit i obří netopýři. V divočině žijí také velcí medvědi a šavlozubí tygři, podobně jako v nedalekém Skyrimu. Mezi kreatury patří obří pavouci i vlkodlaci. V zříceninách žijí další hroziví nepřátelé, kteří jsou humanoidní - jsou jimi mumie, upíři a další.

Politický systém

345

Hrad v Daggerfallu

Na rozdíl od jiných zemí Tamrielu, se v High Rocku nikdy neprosadil model plně centralizované vlády. Provincie byla a je rozdělena na řadu městských států. Krom kultury a společného jazyka je však jednotícím prvkem i příslušnost High Rocku k Tamrielské říši. Říše ovládla High Rock na konci druhé éry, ale ani jí se nepodařilo provincii vnitřně sjednotit. Zatímco zahraniční politiku má High Rocku alespoň částečně společnou s říší, vnitřně se městské státy v provincii těší rozsáhlé autonomii. Samostatně se státy High Rocku často prosazují i v zahraniční politice a říše mnohdy musí zaujmout pozici zprostředkovatele mezi znesvářenými stranami. Hlavní město, které by uznávaly všechny státy High Rocku neexistuje. Většina císařských institucí a velitelství legií však sídlí v Daggerfallu, který je tak považován za říšské správní centrum High Rocku. Městské státy se většinou drží koncepce feudálních monarchií, kdy se největší moci těší vládnoucí rodina, která je obklopena bohatou šlechtou.

Městské státy

Po zázračném míru na západě existuje na území High Rocku čtyři velká království. Jsou jimi:

 • Daggerfall, který patří mezi nejmocnější a politicky nejaktivnější státy v Iliáckém zálivu. Daggerfall se nachází na jihozápadě High Rocku a patří mezi nejstarší a nejlidnatější města v provincii. V současné době je Daggerfall také sídlem císařské vlády v provincii. Historicky je Daggerfall tradičním rivalem Wayrestu o hegemonii v High Rocku. Na konci třetí éry se Daggerfall sblížil s Camlornem prostřednictvím sňatkové politiky.
 • Camlorn leží na severozápadním pobřeží High Rocku. Camlorn vytěžil z chaosu během mírového zázraku užitek a podařilo se mu posunout své hranice dál, než kdykoliv předtím. Na konci třetí éry existovala, díky sňatkové politice, reálná možnost, že dojde ke sjednocení Camlornu a Daggerfallu do jednoho mohutného soustátí.
 • Wayrest se nachází na východním pobřeží Iliáckého zálivu. Jedná se o jedno z nejmocnějších měst, které aktivně ovlivňuje po staletí politiku High Rocku. Wayrest je tradičním rivalem Daggerfallu a Orsinia. I když na konci třetí éry uzavřela královna Elysana s Orsiniem spojenectví, zřejmě za účelem posilnit svou pozici proti Daggerfallu.
 • Northpoint je město ležící na severním pobřeží High Rocku. Northpoint nebyl přímo ovlivněn Zázračným mírem, ale využil zmatku ve zbytku provincie a ovládl své menší a slabší sousedy.
 • Evermore je posledním z městských států, který leží na východě provincie, při hranicích z Hammerfellem. Evermore se stalo mocným státem High Rocku stejným způsobem, jako Norhpoint. I toto město spolklo během zázračného míru své sousedy.

Zahraniční vztahy

Vztahy s říší

Vztahy mezi High Rockem a říší jsou obecně pravděpodobně na velmi dobré úrovni. High Rock zůstává po většinu třetí i čtvrté éry stabilní součástí Tamrielské říše, která mu dokáže zajistit ochranu před útoky zvenčí. To, že je High Rock součástí říše, mu přineslo i značné ekonomické výhody, protože císařská flotila chrání Iliácký záliv. Díky zásahům říše se podstatně zlepšila i vnitřní situace v provincii.

Vztahy s Hammerfellem

Vztahy mezi High Rockem a Hammerfellem, jsou od samého počátku velmi komplikované. Zpočátku docházelo k zuřivým válkám, když Redguardi obsadili bretonské osady na severním pobřeží Hammerfellu. Postupem času se však vztahy mezi oběma zeměmi začaly zlepšovat, což se projevilo především námořním obchodem mezi nimi, nebo společnou akcí proti Orsiniu. Na konci druhé éry se obě země staly součástí Tamrielské říše. To však nezabránilo High Rocku a Hammerfallu, aby byli jednou spojenci a jednou zase nepřáteli. Občas dochází ke konfliktům regionálního významu, jako například ve válce o ostrov Betony.

Vztahy se Skyrimem

Vztahy mezi High Rockem a Skyrimem byly a jsou velmi napjaté. V minulosti Skyrim krátce High Rock ovládl, avšak nakonec se jeho zdejší vláda zhroutila. Konfliktní zónou mezi oběma zeměmi jsou především Pláně, které jsou v současné době součástí Skyrimu. Pláně obývají Zapřísáhlí, kteří jsou snad potomky Bretonců, ti vedou s Nordy o Pláně od pradávna války. Další konfliktní zónou je Jehenna, město v High Rocku. O toto město se High Rock a Skyrim střetly na konci třetí éry ve válce, která je známa jako válka Bend'r-mahk.

Vojenské síly

Jednotnou silou v High Rocku jsou císařské legie, jejichž velitelství v zemi sídlí pravděpodobně v Daggerfallu. Císařská legie má zřejmě, tak jako v jiných provinciích, k dispozici různé pevnůstky. Každý větší stát v High Rocku disponuje svou vlastní vojenskou silou, elitními oddíly jsou rytíři. V Daggerfallu je to rytířský řád Draka, zatímco ve Wayrestu je to řád Růže. Tyto rytířské řády nechrání jen sídelní města bretonských králů, ale také vládnoucí královské a šlechtické rodiny. Krom pozemních jednotek v High Rocku disponují i námořní síly, které jsou neméně důležité. Je to nejen císařská flotila, ale také místní loďstva patřící velkým přístavním městům.

Ekonomika

High Rock má prosperující hospodářství, které se zakládá především na námořním obchodu, kterému se daří převážně v Iliáckém zálivu. Nejdůležitějším obchodním střediskem byl po staletí Daggerfall, jeho úlohu však postupně přebírá Wayrest. Námořní obchod probíhá pravděpodobně nejen s nedalekým Hammerfellem, ale také se Skyrimem a Cyrodiilem. Obchodníci z Wayrestu přivítali začlenění do říše, protože říšské severozápadní námořnictvo si jako svůj hlavní úkol vytyčilo potlačení proslulých pirátů v Iliáckém zálivu, což obchodu jen prospívá.[4] Krom obchodu se v High Rocku daří také zemědělství, protože se zde nachází dostatek úrodné půdy, dále pak pastevectví a rybářství.

Demografie

202

Ilustrace znázorňující typického Bretonce

High Rock je poměrně hustě zalidněnou zemí. Od nepaměti lákala zdejší úrodná oblast a příznivé počasí mnoho kultur. Bretonci, kteří jsou domorodým obyvatelstvem, jsou potomci elfů a lidí. Díky elfské krvi jsou Bretonci zvláště nadaní a způsobilí k magii, než kterýkoliv jiná lidská rasa. Bretonci mají také zvýšenou odolnost proti magickým útokům. Vzhledově mají Bretonci jemné rysy, vysoké lícní kosti a jsou poměrně bledí, navíc nejsou tak svalnatí jako například Redguardi či Nordové, ale mají spíše drobnější postavu. Mezi další poměrně rozšířené rasy v High Rocku patří pravděpodobně také Císařští, Orkové a Redguardi.

Většina lidského osídlení v provincii se pak soustředí kolem Iliáckého zálivu, kde jsou vhodné podmínky pro život a najdeme zde obrovská prosperující města, jako například Daggerfall či Wayrest. Ve vnitrozemí se pak nachází spíše menší městečka a vesnice.

Náboženství

V High Rocku je ve velké míře rozšířeno oficiální náboženství říše, takzvaný Císařský kult - Božská osmička. Dříve byl uctívaným božstvem také Talos, v současné době je však jeho uctívání zakázáno Bělozlatým konkordátem. V High Rocku je však pravděpodobně také dost rozšířeno kacířství, například uctívání daeder. V těžce přístupných oblastech je také rozšířeno čarodějnictví a různé pohanské rituály.

Kultura a společnost

Ačkoliv jsou Bretonci rozděleni do mnoha vzájemně znepřátelených frakcí, v kultuře, oblékání, architektuře a tradicích jsou až působivě jednotní. Dalším významným znakem pro Bretonce je partikularizmus, jednotícím a společným znakem pro celé území provincie je také společný jazyk.[4]

Společenská struktura v High Rocku se zakládá na feudálním modelu. Nejnižší a největší třídu tvoří rolnictvo, které je následováno chudou střední vrstvou. Nad těmito chudými stojí magická elita a šlechtické a panovnické rody, které se těší nejvyššímu postavení v zemi.[4]

Vzdělávání

Bretonci jsou mimořádně nadaní v magii, proto není divu, že se vzdělávání v provincii soustředí hlavně na magii. Pro tyto účely se ve větších městech nacházejí magické cechy, které vyučují zájemce v magii a k dispozici mají také rozsáhlé knihovny.

Svátky a tradice

Bretonci zbožňují festivaly a slavnosti, proto se v provincii během roku slaví mnoho svátků. Jsou to například tyto svátky:

 • Den šíleného Pelagia: připadá na 2. Úsvitník, jedná se o svátek na počest císaře Pelagia Septima III., který vešel ve známost pro své výstřelky. Bretonci, kteří srší vtipem mají tento svátek velmi rádi, v tento den je dovoleno každé malé šílenství.
 • Bitva o Wightmoor: připadá na 5. Úsvitník.

K dalším rozšířeným tradicím patří rytířství. Mladíci všech profesí a řemesel tráví svůj volný čas v rytířských zápoleních. Hlavní náplní rytířství je konat dobré skutky, tento klíčový úkol je součástí národní identity Bretonců.[4]

Architektura

High Rock je zemí mocných hradů, velkých přístavních měst a především mnoha malých vesnicí a tvrzí. U budov je typická hrázděná konstrukce. Typická bretonská vesnice se skládá z několika domů, obchodů, rustikálního hostince a sem tam také z panského sídla. Přestože je v zemi dřevo hojně používaným materiálem, v některých městech je také velmi oblíbený kámen.

Cestování a doprava

K přepravě lidí jsou v High Rocku pravděpodobně nejužívanější koně a různé povozy. Chudina cestuje pěšky. Říše si zakládá na skvělém silničním systému, a tak je pravděpodobné, že i silnice protkávající High Rock jsou vysoké kvality. Rozšířená je také lodní doprava a to především v Iliáckém zálivu.

Reference

 1. 1,0 1,1 Dle měřítka k této mapce[1]
 2. Informace na uesp.net[2]
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Kapesní průvodce říší, High Rock/3. Vydání
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Kapesní průvodce říší, High Rock/1. Vydání
 5. Lord of Souls
 6. Velká válka (kniha)