FANDOM


Cisárske Loďstvo bola frakcia, ktorá dohliadala na dodržiavanie zákona a poriadku na moriach obklopujúcich Tamriel. Existovalo od Prvej do Tretej Éry.

Bojovalo proti Brammanovi v 1E 1033 a malo veľkú úlohu v Cisárskom útoku na Akavir, ktorý trval zhruba od 3E 271 do 3E 290.

Cisárske Loďstvo bojovalo takisto aj vo Veľkej Vojne, kde malo námorné strety s Aldmerským Loďstvom na jazere Rumare.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki