FANDOM


Akavir (v dračom jazyku zvaný "Dračia Zem") je kontinent ležiaci východne od Tamrielu. Je domovom štyroch napohľad nesúvisiacich rás kolektívne zvaných "Akaviri". K týmto rasám patria Snežní démoni z Kamalu (Snow Demons of Kamal), Hadí muži Tsaesca (Serpent-men of Tsaesci), Opičí ľudia z Tang Mo (Monkey People of Tang Mo) a Tigrí Draci z Ka Po´ Tunu (Tiger Dragons of Ka´Po´Tun).

Akavir map

Inak sa o kontinente, alebo ľuďoch Akaviru vie len málo, pretože len nemnoho ľudí z Tamrielu sa odvážilo prekročiť veľký oceán, ktorý Akavir od Tamrielu oddeľuje. Verilo sa, že v jednom období ľudia žili v Akavire, ale nakoniec boli "zjedení" ľuďmi z Tsaesca, ktorí v minulosti vyslali niekoľko útokov na Tamriel. O posledný kontakt s Akavirom sa pokúsil Nerevarin, ktorý sa pravdepodobne vydal na cestu do Akaviru po porazení Dagoth-Ura.

Aj napriek tomu, že Akavir znie na prvé počutie ako príliš tvrdá a brutálna zem, bol pre Tamriel dôležitým vzorom a mal vplyv na jeho históriu. Akavir ovplyvňoval Tamriel po mnoho storočí, v časoch mieru aj vojny, keďže oba kontinenty mali medzi sebou vždycky divoké vzťahy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki