FANDOM


VFDy6xX

Aetherius, zvaný aj "Nesmrteľná Ríša", je ríša z ktorej pochádzajú Aedry akými sú napr. 9 božstiev (Nine Divines). Aetherius je centrom mágie a všetkého vytvoreného v Munduse. Na Aetherius sa môžme pozerať ako na opak Oblivionu, z ktorého pochádzajú Daedry. Aetherius je miestom, z ktorého pochádza "magicka". Verí sa, že duše padlých smerujú po smrti práve sem.