FANDOM


SkyrimTavernClothesMaleFemale

Ľudia je kolektívny termín pre označenie rasy v kultúre Tamrielu. Ľudia sú drastickí odlišní od merov a zvieracích rás kultúrne aj fyzicky, sú však schopní kríženia s mermi. Zvesti o možnom krížení aj so zvieracími rasami neboli potvrdené.

Vzhľad ľudskej pokožky môže byť rôzny a závisí na rase, pričom Nordi a Bretonci sú najbledší a Redguardi najtmavší. Na kontinente Tamrielu existujú 4 druhy ľudských rás: Císarskí, Nordi, Bretónci a Redguardi. Nédovia sú vyhynutou ľudskou rasou, z ktorej pochádza väčšina ľudských druhov, okrem Redguardov.

Niekoľko ľudí prišlo z Akaviru počas vlády Remana Cyrodiila. Títo ľudia vytvorili Čepele. Nevie sa, či na kontinente Akaviru stále žijú ľudia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki